Píšťalky na psov

Píšťalka na psa je užitočným pomocníkom pre všetkých majiteľov psov. Zvuk píšťalky je pre psa počuteľný až na 500 metrov. Píšťalky možno používať pri výcviku, výchove alebo ovládateľnosti pracovného alebo poľovného psa.

Používanie píšťalky so psom na voľno (bez vodítka) je jedným z najstarších a úplne jednoduchých nástrojov možné komunikácie psovoda (majiteľa psa) so psom na diaľku. Hvizd píšťalky je pre psa počuteľný na oveľa väčšiu vzdialenosť než hlasové povely a navyše znie hvizd píšťalky pre nášho psa stále rovnako, pretože zafarbenie a tón nášho hlasu môže byť na rozdiel od píšťalky ovplyvnený napríklad rôznou náladou alebo nachladnutím. Psovi sa základným výcvikom vykonávaným s pomocou píšťalky potom môžu pri výcviku a alebo pri vychádzkach ľahšie oznamovať povelovej informácie ako napríklad : ” Stoj, Nesmieš alebo Ku mne ” aj ostatní členovia jeho svorky (rodiny). Píšťalky sa používajú predovšetkým pre výcvik, výchovu a riadenie loveckých, pracovných alebo športových psov a stále častejšie sú využívané aj pre výcvik a následnú komunikáciu s rodinným psom.