Frontline spray

EUR Skladom 8 ks


Prípravok na ochranu psov a mačiek proti blchám a kliešťom. Roztok na vonkajšie použitie v dávkovacej fľaštičke.

Frontline je fenylpyrazolový insekticíd a akaricíd. Je určený na hubenie ektoparazitov u dospelých psov a mačiek, u šteniat od dvoch dní starobe au mačiat od veku 7 týždňov.
Frontline je určený na hubenie bĺch, švôl a kliešťov u psov a mačiek a na ochranu týchto zvierat proti opätovnému uvedenými cudzopasníkmi.


ZLOŽENIE

Fipronil 250 mg v 100ml
Copolyvidonum
Isopropylicum
Aqua purificata q.s. 1,0 ml
Pri hodnotení tohto prototypu moderného a dnes už vo svete aj u nás mimoriadne úspešného antiparazitiká nemožno opomenúť hľadisko bezpečnosti.

Spôsob účinku je totiž výrazne selektívna - blokuje funkciu tzv.GABA receptorov nervových buniek parazitov, ktoré sú k fipronilu podstatne citlivejšie ako tie isté mikroštruktúry u cicavcov (ak by u nich došlo náhodne k masívnej kontaminácii prípravkom). Riziko možnej otravy je tak v prípade Frontline označované za extrémne nízke, čo potvrdzujú aj niekoľkoročné skúsenosti z jeho doterajšieho používania.

FRONTLINE ® predstavuje významný pokrok vo vývoji ochranných prípravkov proti vonkajším cudzopasníkom našich štvornohých spoločníkov. Rýchlosť účinku, spoľahlivý efekt, dlhodobé pôsobenie po jedinej aplikácii, odolnosť proti vode, kombinovaná účinnosť proti blchám aj kliešťom súčasne, vysoký stupeň bezpečnosti ako pre ošetrené zviera, tak aj pre ošetrujúceho človeka a rodinných príslušníkov či iné osoby, ktoré sú následne so psom či mačkou v kontakte aj možnosť jeho použitia u šteniat a mačiatok robí z Frontline ® ideálny prípravok, ktorý sa teší značnej obľube a veterinárnymi lekármi celého sveta je pre antiparazitárne liečbu i prevenciu u spoločenských zvierat doporučovaný najčastejšie.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA

Cesta podania: externé, vonkajšia aplikácia na srsť.
Dávkovanie: Aplikujte 3 až 6 ml na kilogram živej hmotnosti zvieraťa (7.5 až 15 mg fipronilu na kg), tj 2 až 4 stlačenia aplikačnej pumpičky na kg u balenia o objeme 250 ml ; a 6 až 12 stlačení aplikačnej pumpičky u balenia o objeme 100 ml.
Spôsob podania: Zo vzdialenosti 10 - 20 cm postriekajte celý povrch tela zvieraťa. Striekajte v protismere rastu srsti a zaistite, aby bola všetka srsť navlhčená. Prečesávajte srsť u dlhosrstých plemien tak, aby mohol prípravok preniknúť až na kožu chrbta, bokov, brucha, nôh, chrbta a krku zvieraťa. Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte FRONTLINE ® ® SPRAY na dlaň ruky chránené rukavicou a jemne votrite do srsti. Prípravok nechajte zaschnúť pri bežných teplotných podmienkach. Nevysušujte vytieraním. Prípravok je účinný po dobu až 5 týždňov proti kliešťom, 1 až 3 mesiace proti blchám a 63 dní (psi) alebo 42 dní (mačky) proti všenkám. Vzhľadom k absencii bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

Neaplikujte chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka…) alebo zvieratám v rekonvalescencii. Nepoužívajte u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu. Nepoužívajte u šteniat alebo mačiat mladších ako 2 dní.

Pokiaľ dôjde k olízania, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie - začervenanie kože, svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne boli po aplikácii zaznamenané hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperesthesie, depresia, nervozita), zvracanie alebo dýchacie problémy.

Je dôležité uistiť sa, že zvieratá sa po aplikácii nebudú vzájomne olizovať. Po aplikácii prípravku zabráňte psom počas 2 dní kúpanie v prírodných vodných zdrojoch. Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé. Použitie počas gravidity a laktácie FRONTLINE ® ® SPRAY môže byť použitý u gravidných súk a mačiek a rovnako v laktácii.